Rekrutowane zawody

bg camion

Magazynier

chapitre-cariste

NASZA WIZJA ZAWODU

Magazynier pracuje w magazynach, składowniach, platformach logistycznych lub sklepach firmowych. Zajmuje się on czynnościami związanymi z przenoszeniem towaru : przyjmowaniem, przechowywaniem, zarządzaniem, przygotowywaniem zamówień, wysyłką produktów. Przestrzega on przepisów (jakości, higieny, bezpieczeństwa, terminów wykonania) i posługuje się często sprzętem magazynowym różnej wielkości (wózek transportowy, podnośnik...).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

ORGANIZACJA I DOKŁADNOŚĆ

Zawód magazyniera wymaga dużej staranności aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek i opóźnień. Wiąże się on z koniecznością odnalezienia się wśród instrukcji przygotowań, zarządzania towarami i spełniania oczekiwań klientów. Magazynier może również zajmować się kontrolą zgodności towarów.

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI

W zależności od stopnia informatyzacji i automatyzacji swojego miejsca pracy, magazynier winien jest dostosować się do pracy z maszynami, programami, lub też pracy ręcznie. W razie potrzeby, nasze agencje interim mogą zapewnić mu potrzebne szkolenia.

PRACA ZESPOŁOWA

Praca magazyniera ma miejsce w samym centrum procesu produkcji. Pracuje on z zespołami zajmującymi się logistyką, transportem i zarządzaniem. W związku z tym kluczowa w tym zawodzie jest solidarność i zdolność pracy w grupie.

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.