bgAgro

Rozbieracz-wykrawacz

bgAgro

NASZA WIZJA ZAWODU

Praca rozbieracza-wykrawacza wykonywana jest po uboju zwierząt przeznaczonych do konsumpcji. Zajmuje się on wyjmowaniem kości bez uszkodzenia mięsa, usuwa skórę, błony oraz nadmiar tłuszczu. Zna się on doskonale na częściach mięs i ewentualnie na procesie produkcji przetworów na bazie mięsa.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

PRECYZJA I ZRĘCZNOŚĆ

Wykrawanie tuszy wymaga dużej zręczności w posługiwaniu się przemysłowymi nożami lub w obsłudze maszyn (do krojenia, odkostniania...). Praca ma na celu podzielenie mięsa na konkretne częsci (szynka, łopatka...) lub równe cząstki (ćwiartki...).

OSTROŻNOŚĆ / UWAŻNOŚĆ

Znajomość zasad higieny i bezpieczeństwa (pożywienia oraz osób) jest kluczowa w celu wykonywania tego zawodu. Rozbieracz-wykrawacz podlega przepisom Inspektoratu Weterynarii oraz zasadom HACCP.

PRZYWIĄZANIE DO WARTOŚCIOWEGO PRODUKTU

Mięso jest często produktem spożywczym z wyższej półki, który nie podlega dużej obróbce przed przekazaniem do sprzedaży. Rozbieracz-wykrawacz wykonuje swój zawód w poszanowaniu dla obrabianego produktu. Często jest on wielbicielem mięsa, ceni je i nie wprowadza zbędnych modyfikacji.

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.