chapitre-metiers

Malarz-tynkarz

chapitre-metiers

NASZA WIZJA ZAWODU

Zarówno w przypadku pracy wewnątrz, jak i na zwenątrz, zawód tynkarza jest wielozadaniowy i wymaga specyficznej wiedzy oraz umiejętności. Pracuje on przy wznoszeniu nowych budynków, jak i przy odnowie starych, gdzie wykonuje swoją pracę od podłogi aż po sufit w celu naprawy zniszczonych ścian, podłóg i sufitów. Jego praca odbywa się w dużej mierze na zewnątrz, bardzo często na pomostach rusztowań. Rozpoczyna on od zdejmowania starego tynku, następnie czyszci ściany i nakłada nową zaprawę tynkarską. Jego praca wiąże się również często z malowaniem ; mowa wtedy o malarzu-tynkarzu. Malarz-tynkarz przygotowuje również zaprawę tynkarską, szlifuje i maluje ściany zewnętrzne wałkiem malarskim. Może on czasami pracować w zespole, w zależności od ilości pracy i przeznaczonego na nią czasu, oraz musi skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

WYMAGANIA

Dobra kondycja fizyczna
Skrupulatność w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa Zręczność i sprawność

 

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.