chapitre-metiers

Operator sprzętu budowlanego

chapitre-metiers

NASZA WIZJA ZAWODU

Zawód operatora sprzętu budowlanego wymaga obsługi kilku rodzaju pojazdów z sektora budownictwa i robót publicznych (na drogach, szynach, placach budowy...). Kopanie, oczyszczanie terenu, skarpowanie, równanie, burzenie, drążenie... wszystko to może wchodzić w skład jego obowiązków. Może on również zajmować się przenoszeniem materiałów lub gruzu. W odróżnieniu od kierowcy ciężarówek, operator sprzętu budowlanego pracuje na placu budowy posługując się lekkimi pojazdami, których prowadzenie wymaga odpowiedniego certyfikatu (CACES).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

ELASTYCZNOŚĆ / ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI

Operator często musi posiadać zdolność prowadzenia kilku rodzajów maszyn, na przykład koparki, wozu wiertniczego, pogłębiarki, równiarki. Może być od niego wymagana praca w różnych wymiarach godzinowych jak i, zależnie od miejsca, w różnych warunkach : na wodzie, na wysokości, pod ziemią...

TROSKA O ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Operator sprzętu budowlanego winien jest przestrzegać zasad zapewniających bezpieczeństwo w pojeździe i w jego otoczeniu.

REGULARNE SZKOLENIA

Operator sprzętu budowlanego jest regularnie szkolony aby uzyskać różne certyfikaty zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdów (CACES). ACTERIM oferuje swoim pracownikom kompletną gamę szkoleń.

 

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.