chapitre-perso

PŁATNOŚĆ PODATKÓW

ACTERIM zatrudnia swoich pracowników na mocy umowy o pracę regulowaną przepisami francuskiego prawa pracy.

Zapewnia to pracownikowi, od momentu zatrudnienia, francuskie ubezpieczenie społeczne (sécurité sociale française).

« Zagraniczni rezydenci fiskalni » zgodnie z umowami międzynarodowymi między państwami są objęci podatkiem u źródła zgodnie z obowiązkiem płacenia podatku dochodowego.

Należy zasięgnąć informacji w urzędzie skarbowym w swoim państwie, aby dowiedzieć się jakie kroki należy powziąć.

 

Czy życzą sobie Państwo do nas dołączyć ?​

Utworzenie konta użytkownika pozwoli Państwu dostęp do wszelkich potrzebnych informacji!


CHCĘ UTWORZYĆ KONTO