chapitre-perso

RÓWNOŚĆ PRAW I TRAKTOWANIA

Zasada równego traktowania pracowników dotyczy:

 • Czasu pracy
 • Nadgodzin
 • Czasu trwania przerwy
 • Okresów wypoczynku
 • Pracy w nocy
 • Urlopów
 • Dni wolnych

Pracownicy korzystają z równego traktowania w zakresie :

 • Równego traktowania mężczyzn i kobiet
 • Ochrony przed dyskryminacją na tle płci
 • Rasy czy pochodzenia etnicznego
 • Religii i przekonań
 • Niepełnosprawności
 • Wieku lub orientacji seksualnej.

Wszyscy nasi pracownicy bez wyjątku mają to samo prawo: prawo do zawarcia francuskiej umowy o pracę i prawo do francuskiego ubezpieczenia społecznego.​

 

Czy życzą sobie Państwo do nas dołączyć ?​

Utworzenie konta użytkownika pozwoli Państwu dostęp do wszelkich potrzebnych informacji!


CHCĘ UTWORZYĆ KONTO ​