chapitre-metiers

Hydroizolator

chapitre-metiers

NASZA WIZJA ZAWODU

Zawód hydroizolatora polega na wykonywaniu nieprzemakalnych pokryć, zabezpieczających budynki i dzieła sztuki przed wodą.
Zajmuje się on wszystkimi płaszczyznami narażonymi na działanie wody i wilgoć : tarasami na dachu, balkonami, parkingami, zbiornikami wody, tarasami, ścianami podziemnymi, przyczółkami mostów, tunelami.  Pokrywa on płaszczyzny nieprzemakalnymi i izolacyjnymi warstwami, a następnie zajmuje się suszeniem danej płaszczyzny (zadaszenia, tarasu...) oraz pozostawieniem miejsca na otwory i planowane elementy konstrukcji (odprowadzanie dymu, wentylację...).  Mocuje on, spaja lub skleja mechanicznie panele izolacyjne lub wodoszczelne (pokrycia z aluminium, cynku...), sprawdza wodoszczelność pokrycia i odprowadzanie wód opadowych w kierunku zboczy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

SAVOIR-FAIRE I WYCZUCIE SMAKU

Jego praca musi być technicznie nieskazitelna aby uniknąć nieszczęść. Pracuje on zarówno podczas wznoszenia nowych budynków po ukończeniu robót budowlanych, konstrukcyjnych, strukturalnych, jak i podczas odnawiania, aby podtrzymać jakość konstrukcji.  W zależności od powierzchni, nakłada i mocuje on odpowiednie materiały izolacyjne : wełnę mineralną, piankę z tworzywa sztucznego, szkło komórkowe oraz klej, bitum i mocowania mechaniczne. Posługuje się on pokryciami wodoszczelnymi, takimi jak papy bitumiczne lub zawierające plastomery lub elastomery.

WYMAGANIA

Hydroizolator powinien mieć dobrą znajomość wymogów technicznych zawodu, być precyzyjny w ich przestrzeganiu i szanować zasady bezpieczeństwa. Wymagana jest duża zręczność manualna i wytrzymałość fizyczna.  Koordynuje on pracę zespołu na placu budowy.

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.