Rekrutowane zawody

bgTransport

Kierowca ciężarówki

bg camion

NASZA WIZJA ZAWODU

Kierowca ciężarówki posiada prawo jazdy kategorii C lub E(C), przewozi różnego rodzaju produkty (materiały, niebezpieczne przedmioty, żywe zwierzęta, pojazdy...) na długich i krótkich dystansach. Ma on podstawową wiedzę z zakresu mechaniki i dużo doświadczenia w roli kierowcy. Zajmuje się on również sprzęganiem pojazdów, załadunkiem oraz rozładunkiem.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

AUTONOMIA

Kierowca ciężarówki wykonuje swój zawód samodzielnie. W związku z tym musi on przestrzegać przepisów związanych z godzinami pracy oraz z ruchem drogowym oraz stosować się do zaleceń klientów. Ze względu na swoją pracę, znajduje się on czasami w oddaleniu od domu przez kilka dni i może czasami posługiwać się językiem obcym podczas transportu towarów za granicą.

UWAŻNOŚĆ

Przestrzeganie przepisów drogowych jest kluczowe w zawodzie kierowcy cieżarówki. Regularnie sprawdza on również poprawne funkcjonowanie swojego pojazdu i dba należycie o przewożony towar, również podczas załadunku i rozładunku.

REGULARNE SZKOLENIA

W celu wykonywania zawodu, kierowca ciężarówki stale się szkoli. Odnawia on regularnie swoje świadectwo kwalifikacji zawodowej (FIMO/FCO) i może uzyskiwać nowe pozwolenia na transport specjalnych towarów. Kontroluje on również swój stan zdrowia (refleksy, wzrok, słuch, zdrowie kręgosłupa...). Agencje ACTERIM zapewniają mu wszelkie potrzebne szkolenia.

Zobowiązanie ACTERIM : pomagać Państwu w poszukiwaniach

Przez cały rok nasza firma zatrudnia specjalistów z sektora budownictwa i robót publicznych, produkcji, logistyki i przemysłu rolno-spożywczego.

W celu uzyskania szczegółów o formalnościach mogą Państwo utworzyć swoje konto użytkownika, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do złożenia kandydatury na odpowiadające Pańskim umiejętnościom stanowisko.